Μεταχειρισμένα Desktop PC


Άριστης ποιότητας μεταχειρισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαφόρων μεγεθών και επιδόσεων οι οποίοι έχουν ελεγχθεί πλήρως για την άριστη λειτουργία τους. Δεν φέρουν σημάδια καθώς είναι βαμμένοι με τα εργοστασιακά χρώματα. Υπάρχει και η δυνατότητα αναβάθμισης σε όλους τους υπολογιστές ανάλογα με τις ανάγκες σας. Όλοι οι υπολογιστές καλύπτονται από διετή εγγύηση καλής λειτουργίας.